| | RSS订阅
中国金属新闻网

秒速赛车特码高赔率平台pa99.com

品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
高线 Φ6mm HPB300 北台 398030
高线 Φ8mm HPB300 北台 386030
高线 Φ10mm HPB300 北台 386030
高线 Φ8-10mm HPB300 后英 384030
高线 Φ6mm HPB300 新抚钢 399030
高线 Φ8mm HPB300 新抚钢 387030
高线 Φ10mm HPB300 新抚钢 387030
螺纹钢 Φ12mm HRB400E 北台 405010
螺纹钢 Φ14mm HRB400E 北台 403010
螺纹钢 Φ16mm HRB400E 北台 394010
螺纹钢 Φ18mm HRB400E 北台 384010
螺纹钢 Φ25mm HRB400E 北台 385010
螺纹钢 Φ28mm HRB400E 北台 394010
螺纹钢 Φ32mm HRB400E 北台 394010
螺纹钢 Φ12mm HRB400E 凌钢 406010
螺纹钢 Φ14mm HRB400E 凌钢 404010
螺纹钢 Φ16mm HRB400E 凌钢 396010
螺纹钢 Φ18mm HRB400E 凌钢 385010
螺纹钢 Φ25mm HRB400E 凌钢 386010
螺纹钢 Φ28mm HRB400E 凌钢 394010
螺纹钢 Φ32mm HRB400E 凌钢 394010
螺纹钢 Φ12mm HRB400E 通钢 405010
螺纹钢 Φ14mm HRB400E 通钢 403010
螺纹钢 Φ16mm HRB400E 通钢 396010
螺纹钢 Φ18mm HRB400E 通钢 384010
螺纹钢 Φ25mm HRB400E 通钢 385010
螺纹钢 Φ28mm HRB400E 通钢 394010
螺纹钢 Φ32mm HRB400E 通钢 394010
螺纹钢 Φ12mm HRB400E 新抚钢 406010
螺纹钢 Φ14mm HRB400E 新抚钢 404010
螺纹钢 Φ16mm HRB400E 新抚钢 396010
螺纹钢 Φ18mm HRB400E 新抚钢 385010
螺纹钢 Φ25mm HRB400E 新抚钢 386010
螺纹钢 Φ28mm HRB400E 新抚钢 395010
螺纹钢 Φ32mm HRB400E 新抚钢 395010
盘螺 Φ6mm HRB400E 北台 385010
盘螺 Φ8mm HRB400E 北台 383010
盘螺 Φ10mm HRB400E 北台 383010
盘螺 Φ6mm HRB400E 新抚钢 384010
盘螺 Φ8mm HRB400E 新抚钢 384010
盘螺 Φ10mm HRB400E 新抚钢 384010

本文引用地址:http://www.pg5551.com/gt/show-5312615-1.html

[ 钢铁搜索 ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]  [ ]

相关分类浏览
网站首页 | 关于我们 | 金属通会员 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务
©2009-2017Metalnews.cn All Rights Reserved
客服电话0731-28419509 客服QQ: